สินค้า (Merchandise)
Bangsaen Heritage Hotel
Condition: เงื่อนไขการบริการ
- Bookings made are final and there will no refunds or no cancellations due to the limited rooms available
- Breakfast Box will be provided on the race day from 4 a.m.
- ในวันแข่งขันเราจัดเตรียมอาหารกล่อง (Breakfast Box) ไว้สำหรับท่านตั้งแต่เวลา 04.00 น. เป็นต้นไป
HERITAGE HOTEL - Superior Room (ห้อง Superior)
HERITAGE HOTEL - Superior Room (ห้อง Superior)
HERITAGE HOTEL - Superior Room (ห้อง Superior)
Item
Check IN 23 - Check OUT 24 Feb'18 (2D1N) ห้อง Superior เข้าพักวันที่ 23 - 24 ก.พ. 2561 (2 วัน 1 คืน)
Price: THB2000 + 4% credit card charges
THB 2,084.00  Out Of Stock
Check IN 24 - Check OUT 25 Feb'18 (2D1N) ห้อง Superior เข้าพักวันที่ 24 - 25 ก.พ. 2561 (2 วัน 1 คืน)
Price: THB2000 + 4% credit card charges
THB 2,084.00  Out Of Stock
Check IN 25 - Check OUT 26 Feb'18 (2D1N) ห้อง Superior เข้าพักวันที่ 25 - 26 ก.พ. 2561 (2 วัน 1 คืน)
Price: THB2000 + 4% credit card charges
THB 2,084.00  Out Of Stock

HERITAGE HOTEL - Villa A (วิลล่า เอ)
HERITAGE HOTEL - Villa A (วิลล่า เอ)
HERITAGE HOTEL - Villa A (วิลล่า เอ)
HERITAGE HOTEL - Villa A (วิลล่า เอ)
Item
Check IN 23 - Check OUT 24 Feb'18 (2D1N) ห้อง Villa เข้าพักวันที่ 23 - 24 ก.พ. 2561 (2 วัน 1 คืน)
Price: THB2000 + 4% credit card charges
THB 2,084.00  Out Of Stock
Check IN 24 - Check OUT 25 Feb'18 (2D1N) ห้อง Villa เข้าพักวันที่ 24 - 25 ก.พ. 2561 (2 วัน 1 คืน)
Price: THB2000 + 4% credit card charges
THB 2,084.00  Out Of Stock
Check IN 25 - Check OUT 26 Feb'18 (2D1N) ห้อง Villa เข้าพักวันที่ 25 - 26 ก.พ. 2561 (2 วัน 1 คืน)
Price: THB2000 + 4% credit card charges
THB 2,084.00  Out Of Stock

HERITAGE HOTEL - Villa B (วิลล่า บี) 1 Bedroom + 1 Living room
HERITAGE HOTEL - Villa B (วิลล่า บี) 1 Bedroom + 1 Living room
HERITAGE HOTEL - Villa B (วิลล่า บี) 1 Bedroom + 1 Living room
HERITAGE HOTEL - Villa B (วิลล่า บี) 1 Bedroom + 1 Living room
Item
Check IN 23 - Check OUT 24 Feb'18 (2D1N) ห้อง Villa เข้าพักวันที่ 23 - 24 ก.พ. 2561 (2 วัน 1 คืน)
Price: THB2200 + 4% credit card charges
THB 2,288.00  Out Of Stock
Check IN 24 - Check OUT 25 Feb'18 (2D1N) ห้อง Villa เข้าพักวันที่ 24 - 25 ก.พ. 2561 (2 วัน 1 คืน)
Price: THB2200 + 4% credit card charges
THB 2,288.00  Out Of Stock
Check IN 25 - Check OUT 26 Feb'18 (2D1N) ห้อง Villa เข้าพักวันที่ 25 - 26 ก.พ. 2561 (2 วัน 1 คืน)
Price: THB2200 + 4% credit card charges
THB 2,288.00  Out Of Stock

HERITAGE HOTEL - Villa C (วิลล่า ซี) 2 Bedrooms + 1 bathroom
HERITAGE HOTEL - Villa C (วิลล่า ซี) 2 Bedrooms + 1 bathroom
HERITAGE HOTEL - Villa C (วิลล่า ซี) 2 Bedrooms + 1 bathroom
Item
Check IN 23 - Check OUT 24 Feb'18 (2D1N) ห้อง Villa เข้าพักวันที่ 23 - 24 ก.พ. 2561 (2 วัน 1 คืน)
Price: THB2600 + 4% credit card charges
THB 2,704.00  Out Of Stock
Check IN 24- Check OUT 25 Feb'18 (2D1N) ห้อง Villaเข้าพักวันที่ 24 - 25 ก.พ. 2561 (2 วัน 1 คืน)
Price: THB2600 + 4% credit card charges
THB 2,704.00  Out Of Stock
Check IN 25 - Check OUT 26 Feb'18 (2D1N) ห้อง Villa เข้าพักวันที่ 25 - 26 ก.พ. 2561 (2 วัน 1 คืน)
Price: THB2600 + 4% credit card charges
THB 2,704.00  Out Of Stock

HERITAGE HOTEL - Villa D (วิลล่า ดี) 2 Bedrooms + 2 bathrooms
HERITAGE HOTEL - Villa D (วิลล่า ดี) 2 Bedrooms + 2 bathrooms
HERITAGE HOTEL - Villa D (วิลล่า ดี) 2 Bedrooms + 2 bathrooms
Item
Check IN 23 - Check OUT 24 Feb'18 (2D1N) ห้อง Villa เข้าพักวันที่ 23 - 24 ก.พ. 2561 (2 วัน 1 คืน)
Price: THB2800 + 4% credit card charges
THB 2,912.00  Out Of Stock
Check IN 24- Check OUT 25 Feb'18 (2D1N) ห้อง Villa เข้าพักวันที่ 24 - 25 ก.พ. 2561 (2 วัน 1 คืน)
Price: THB2800 + 4% credit card charges
THB 2,912.00  Out Of Stock
Check IN 25 - Check OUT 26 Feb'18 (2D1N) ห้อง Villa เข้าพักวันที่ 25 - 26 ก.พ. 2561 (2 วัน 1 คืน)
Price: THB2800 + 4% credit card charges
THB 2,912.00  Out Of Stock

* Total maximum purchase: 3

The Tide Resort Hotel
Condition: เงื่อนไขการบริการ
Note: Price is inc. 4% credit card service charge Price is THB per room หมายเหตุ: ราคาดังกล่าว รวมค่าบริการบัตรเครดิต และเดบิต 4%
THE TIDE RESORT  - Superior Room (ห้อง Superior)
THE TIDE RESORT - Superior Room (ห้อง Superior)
Item
Check IN 23 - Check OUT 24 Feb'18 (2D1N) ห้อง Superior เข้าพักวันที่ 23 - 24 ก.พ. 2561 (2 วัน 1 คืน)
Price: THB2500 + 4% credit card charges
THB 2,600.00  Out Of Stock
Check IN 24- Check OUT 25 Feb'18 (2D1N) ห้อง Superior เข้าพักวันที่ 24 - 25 ก.พ. 2561 (2 วัน 1 คืน)
Price: THB2500 + 4% credit card charges
THB 2,600.00  Out Of Stock
Check IN 25 - Check OUT 26 Feb'18 (2D1N) ห้อง Superior เข้าพักวันที่ 25 - 26 ก.พ. 2561 (2 วัน 1 คืน)
Price: THB2500 + 4% credit card charges
THB 2,600.00  Out Of Stock

THE TIDE RESORT  - Deluxe Room (ห้อง Deluxe)
THE TIDE RESORT  - Deluxe Room (ห้อง Deluxe)
THE TIDE RESORT - Deluxe Room (ห้อง Deluxe)
Item
Check IN 23 - Check OUT 24 Feb'18 (2D1N) ห้อง Superior เข้าพักวันที่ 23 - 24 ก.พ. 2561 (2 วัน 1 คืน)
Price: THB2500 + 4% credit card charges
THB 2,600.00  Out Of Stock
Check IN 24- Check OUT 25 Feb'18 (2D1N) ห้อง Superior เข้าพักวันที่ 24 - 25 ก.พ. 2561 (2 วัน 1 คืน)
Price: THB2500 + 4% credit card charges
THB 2,600.00  Out Of Stock
Check IN 25 - Check OUT 26 Feb'18 (2D1N) ห้อง Superior เข้าพักวันที่ 25 - 26 ก.พ. 2561 (2 วัน 1 คืน)
Price: THB2500 + 4% credit card charges
THB 2,600.00  Out Of Stock

* Total maximum purchase: 3