จองโรงแรม (Accommodation)
2.HOTEL J / โฮเทล เจ พัทยา เรสซิเดินท์ (OFFICIAL HOTEL – 4 STARS) LOCATED 6KM FROM START / FINISH LINE / TRANSITION & EXPO
Condition: เงื่อนไขการบริการ
- Free Cancellation till 15 October 2019 (excluding service fees) ท่านสามารถแจ้งยกเลิกได้ก่อนวันที่ 15 ต.ค. 2562 โดยจะได้รับเงินค่าห้องพักคืนหลังจากนั้น 2 สัปดาห์ของวันทำการ (ไม่รวมค่าบริการ) ตามรอบบิลของบัญชีบัตรเครดิตที่ท่านใช้
- Full of charge for cancellation after 15 October 2019 ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน หากท่านยกเลิกหลังจากวันที่ 15 ต.ค. 2562
Note: Price is including credit card service charge already หมายเหตุ: ราคาดังกล่าว รวมค่าบริการบัตรเครดิต และเดบิตเรียบร้อยแล้ว
HOTEL J - Deluxe room (ห้อง Deluxe)
HOTEL J - Deluxe room (ห้อง Deluxe)
HOTEL J - Deluxe room (ห้อง Deluxe)
HOTEL J - Deluxe room (ห้อง Deluxe)
Item
Check IN 8 Nov - Check OUT 9 Nov 19 (1N) ห้อง Deluxe เข้าพักวันที่ 8 พ.ย. - 9 พ.ย. 2562 (1 คืน)
(Max. 2 person per room)
แพ็คเก็จห้องพักพร้อมบริการพิเศษ สำหรับผู้แข่งขัน
อาทิ อาหารเช้าก่อนแข่ง, LATE CHECK-OUT, FREE INTERNET, FREE SHUTTLE BUS SERVICE
Out Of Stock
Check IN 9 Nov - Check OUT 10 Nov 19 (1N) ห้อง Deluxe เข้าพักวันที่ 9 พ.ย.-10 พ.ย. 2562 (1 คืน)
(Max. 2 person per room)
แพ็คเก็จห้องพักพร้อมบริการพิเศษ สำหรับผู้แข่งขัน
อาทิ อาหารเช้าก่อนแข่ง, LATE CHECK-OUT, FREE INTERNET, FREE SHUTTLE BUS SERVICE
Out Of Stock

* Total maximum purchase: 2

3. BALI HAI BAY HOTEL PATTAYA / โรงแรมบาลีฮาย เบย์ พัทยา (OFFICIAL HOTEL – 4 STARS) LOCATED 350M FROM START / FINISH LINE / TRANSITION & EXPO
Condition: เงื่อนไขการบริการ
- Free Cancellation till 15 October 2019 (excluding service fees) ท่านสามารถแจ้งยกเลิกได้ก่อนวันที่ 15 ต.ค. 2562 โดยจะได้รับเงินค่าห้องพักคืนหลังจากนั้น 2 สัปดาห์ของวันทำการ (ไม่รวมค่าบริการ) ตามรอบบิลของบัญชีบัตรเครดิตที่ท่านใช้
- Full of charge for cancellation after 15 October 2019 ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน หากท่านยกเลิกหลังจากวันที่ 15 ต.ค. 2562
Note: Price is including credit card service charge already หมายเหตุ: ราคาดังกล่าว รวมค่าบริการบัตรเครดิต และเดบิตเรียบร้อยแล้ว
BALIHAI BAY HOTEL PATTAYA  - Deluxe Room (ห้อง Deluxe)
BALIHAI BAY HOTEL PATTAYA  - Deluxe Room (ห้อง Deluxe)
BALIHAI BAY HOTEL PATTAYA  - Deluxe Room (ห้อง Deluxe)
BALIHAI BAY HOTEL PATTAYA - Deluxe Room (ห้อง Deluxe)
Item
Check IN 8 Nov - Check OUT 9 Nov 19 (1N) ห้อง Deluxe เข้าพักวันที่ 8 พ.ย. - 9 พ.ย. 2562 (1 คืน)
Price: THB2800 nett (Regular Price: THB 5017)
Out Of Stock
Check IN 9 Nov - Check OUT 10 Nov 19 (1N) ห้อง Deluxe เข้าพักวันที่ 9 พ.ย.-10 พ.ย. 2562 (1 คืน)
Price: THB2800 nett (Regular Price: THB 5017)
Out Of Stock

* Total maximum purchase: 2