จองที่พักเพิ่มเติม (Extra Accommodation Purchase)
โรงแรมอย่างเป็นทางการ (Official Stage Hotels)
โรงแรม เดอะ ริเวอร์ จังหวัดนครพนม The River Hotel – Nakhon Phanom
โรงแรม เดอะ ริเวอร์ จังหวัดนครพนม The River Hotel – Nakhon Phanom
โรงแรม เดอะ ริเวอร์ จังหวัดนครพนม The River Hotel – Nakhon Phanom
Item
สเตจที่ 1 เข้าวันที่ 17 พค ออก 18 พค 2561 (1 คืน) Stage 1 : Check IN 17 – Check OUT 18 May 2018 (1 Night)
THB 1,000.00 

โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร Ploy Palace Hotel – Mukdahan
โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร Ploy Palace Hotel – Mukdahan
โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร Ploy Palace Hotel – Mukdahan
Item
สเตจที่ 2 เข้าวันที่ 18 พค ออก 19 พค 2561 (1 คืน) Stage 1 : Check IN 18 – Check OUT 19 May 2018 (1 Night)
THB 950.00 

โรงแรม เดอะมาเจสติค จังหวัดสกลนคร The Majestic Hotel – Sakon Nakhon
โรงแรม เดอะมาเจสติค จังหวัดสกลนคร The Majestic Hotel – Sakon Nakhon
โรงแรม เดอะมาเจสติค จังหวัดสกลนคร The Majestic Hotel – Sakon Nakhon
Item
สเตจที่ 3 เข้าวันที่ 19 พค ออก 20 พค 2561 (1 คืน) Stage 1 : Check IN 19 – Check OUT 20 May 2018 (1 Night)
THB 850.00 

* Total maximum purchase: 3
* Total minimum purchase: 1